آرشین هستم

مهر ماهی

دارای مدرک معماری و زبان

از بچگی به هنر علاقه داشتم و به خاطر همین رشته معماری رو انتخاب کردم.

و بعد از فارغ التحصیل شدن زبان را ادامه دادم.

و در حال حاضر شرکت خود را مدیریت میکنم و به دلیل علاقه شدید به ارایشگری در سالن زیبایی تاماران به طور تخصصی خدمات اصلاح و ابرو را انجام میدهم .

سابقه ی من در اصلاح به سال ها قبل برمیگردد در اصفهان به طور تخصصی این کار را انجام میدادم .